Foetale neurologie

De foetale neurologie is een nieuw vakgebied binnen de neurologie. Door de verbetering van de prenatale diagnostiek, kunnen neurologische afwijkingen in een vroeg stadium gedetecteerd worden. De meest voorkomende afwijkingen in de foetale periode zijn ventriculomegalie, corpus callosum agenesie en afwijkingen in de achterste schedelgroeve. Door counseling van het aankomend ouderpaar wordt getracht een diagnose te stellen en een prognose voor het kind te geven. Aanvullend onderzoek in de vorm van geavanceerd echo-onderzoek, foetale MRI, infectiediagnostiek en genetische diagnostiek zoals QF-PCR, SNP array of prenatale exoom sequencing spelen hierbij een belangrijke rol. Zwangerschapsafbreking kan tot de wettelijke termijn van 24 weken plaatsvinden, daarna kan dit alleen als wordt voldaan aan de eisen genoemd in de regeling late zwangerschapsafbreking en levensbeƫindiging van pasgeborenen.

Meer informatie zal binnenkort worden geplaatst.