Intra uteriene transfusie

Deze behandeling kan gegeven worden vanaf een zwangerschapsduur van 16 weken. In Nederland wordt deze behandeling alleen in het LUMC gedaan, al sinds 1965. Gemiddeld worden in het LUMC 90-100 IUT's per jaar verricht. 

Het risico op complicaties bij deze behandeling is gemiddeld 0.5 - 1 %. Mogelijke complicaties zijn partus prematures, PPROM, infectie of trombus vorming in de navelstreng. In dit laatste, zeldzame geval kan vanaf 26-28 weken een spoedsectio worden verricht.  

De transfusie vindt onder steriele omstandigheden plaats, de duur van de transfusie is sterk afhankelijk van de ligging van de placenta en amenorroeduur, en ligt meestal tussen de 20 en 60 minuten. 

Meestal wordt 2 weken na de eerste transfusie een volgende IUT gegeven. Als er meer transfusies nodig zijn, is het interval tussen de 2e en de 3e transfusie meestal 4 weken, tussen 3e en 4e transfusie ook 4 weken, en zo verder tot een zwangerschapsduur waarbij uw kind verantwoord geboren kan worden. We streven naar een vaginale baring rond 37-38 weken. Na 35 weken zwangerschap zal er in principe geen IUT meer plaatsvinden.

Informatie voor de patient over de opname is hier te vinden