Selectieve groeivertraging (sIUGR)

Er is sprake van selectieve groeivertraging wanneer 1 van beide kinderen(foetussen) groeit onder bij de  kleinste 10% van de kinderen op de groeicurve. Evenals bij tweelingtransfusie syndroom ligt de oorzaak van selectieve groeivertraging in de placenta. In een monochoriale tweelingzwangerschap delen beide foetussen samen 1 placenta. In geval van ongelijke (discordante) groei is er sprake van een oneerlijke verdeling van het placentaoppervlak, waarbij de kleinste foetus het kleinste deel van de placenta tot zijn beschikking heeft. Net als bij alle monochoriale tweelingzwangerschappen zijn er vaatverbindingen tussen de bloedsomlopen via het oppervlak van de gedeelde placenta. 

De placenta voorziet de foetussen van bloed en voedingstoffen. Wanneer de kleine foetus niet meer voldoende heeft de bloedvoorziening van zijn eigen placentadeel, blijft de groei achter ten opzichte van de groei van de andere foetus. Dit kan een stabiele situatie zijn, waarbij alleen sprake is van ongelijke groei. De groei kan echter ook afbuigen of geheel stoppen. 

SIUGR

Diagnostiek

De diagnose selectieve groeivertraging wordt gesteld met behulp van echoscopisch onderzoek. 

De volgende metingen worden verricht:

  • Groei van beide foetussen. De groei wordt vergeleken met de groeicurve en met eerdere metingen, zodat gezien kan worden hoe de groei zich door de tijd heen ontwikkelt.
  • De doorstroming door de placenta en de grote bloedvaten van de foetus(sen). (Echo Doppler onderzoek)
    Dit geeft aan hoe de functie van de placenta is en hoe de foetus hierop reageert. Dit is een indicatie voor de ernst van de groeivertraging
  • De algemene conditie

Controles

In geval van selectieve groeivertraging is de frequentie van de controles afhankelijk van de groei en de bloedstroomprofielen in de navelstrengarterie.

Waar kunt u zelf op letten?

In principe zijn er geen specifieke klachten bij selectieve groeivertraging waar u zelf op kunt letten. Wanneer u eenmaal de foetussen elke dag voelt bewegen, wordt in elke zwangerschap geadviseerd contact op te nemen met uw behandelend gynaecoloog wanneer u minder of geen kindsbewegingen meer voelt.

Behandelopties

Op dit moment is nog niet bekend wat de beste behandeling is. Er bestaan verschillende mogelijkheden die afhankelijk zijn van de ernst van de groeivertraging en de duur van de zwangerschap: