Blaasuitgang obstructie (LUTO)

Blaas uitgangsobstructie, LUTO, Lower Urinary Tract Obstruction. Een LUTO is een zeldzame afwijking, voorkomen: 1 op 5000-7000 geboorten. De oorzaak is een vernauwing of afsluiting van het onderste deel van de plasbuis waardoor de urine niet of niet goed uitgeplast kan worden. Hierdoor zwelt de blaas op en raken door de hoge druk in de blaas de nieren beschadigd. Deze afwijking komt vooral bij jongetjes voor. Als er bij meisjes een afsluiting is van de plasbuis is zijn er ook altijd andere ernstige afwijkingen van urinewegen en geslachtsorganen. Ook wordt deze afwijking vaker gezien bij foetussen met een chromosomale afwijking. Omdat het vruchtwater vanaf de 16e zwangerschaps week wordt gevormd door de urine van de foetus ontstaat staat er een tekort aan vruchtwater. Dit heeft als gevolg dat de longen zich niet goed kunnen ontwikkelen.

Kenmerken Blaasuitgangobstructie (LUTO)

Het kind heeft een zeer gote blaas, uitgezette urineleiders en nierbekkens, er is  verminderd of afwezig vruchtwater.

Diagnostiek Blaasuitgangobstructie (LUTO)

  • Vlokkentest of vruchtwaterpunctie voor onderzoek van de chromosomen van de foetus.
  • Onderzoek van urine naar de nierfunctie van de foetus.

Echoscopische diagnostiek Blaasuitgangobstructie (LUTO)

  • Grootte en vorm van de blaas.
  • Mate van verwijding van nierbekkens  en urineleiders.
  • Hoeveelheid vruchtwater.

In zeldzame situaties wordt er een shunt geplaatst.