Ziektebeelden

Voor een aantal ziekten van het ongeboren kind (foetus) is het mogelijk behandeling te starten reeds voordat het kind geboren is. Dit wordt foetale therapie genoemd en vindt in Nederland voornamelijk plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum.

In het menu aan de rechterzijde van de pagina vindt u een overzicht van de ziektebeelden waarvoor foetale therapie mogelijk is. Voor het gemak is een onderverdeling gemaakt naar type ziektebeeld.