Selectieve reductie

Selectieve reductie is een procedure bedoeld om het aantal levende embryo’s of foetussen tijdens één zwangerschap terug te brengen om zo de kansen van het andere kind (of de andere kinderen) te vergroten of om de geboorte van een ernstig gehandicapt kind te voorkomen. De ingreep wordt meestal in een vroeg stadium van de zwangerschap (+/-11 weken) uitgevoerd in een centrum met veel ervaring met deze ingreep.