Laserbehandeling

LaserDeze vorm van behandeling houdt in, dat de oorzaak van TTS, TAPS of sIUGR (de bloedvatverbindingen op de placenta) wordt aangepakt. Het is te vergelijken met een kijkoperatie.

Er wordt via de buikwand van de moeder een kijkertje (2 mm) met een laserdraad (1 mm) ingebracht in de vruchtzak van de ontvanger. Hierdoor kunnen de bloedvaten op de placenta bekeken worden. Alle bloedvaten tussen donor en ontvanger (die dus het TTS-beeld veroorzaken) worden met behulp van de laser dicht gemaakt. Op deze manier wordt de gezamenlijke placenta kunstmatig in tweeën verdeeld.

De donor en de ontvanger hebben nu elk hun eigen placentadeel en hun bloedsomlopen staan niet meer met elkaar in verbinding. Tevens wordt het teveel aan vruchtwater afgetapt. Voor deze ingreep wordt de moeder 24 uur opgenomen op de afdeling verloskunde.

Tijdens de ingreep krijgt de moeder via een infuus eventueel pijnstilling en kalmerende medicatie toegediend en de huid wordt plaatselijk verdoofd. 

Voorlichtingsfilm: Foetale behandelingen:tweeling transfusie syndroom

Opname

Op de dag van de laserbehandeling wordt u opgenomen op de afdeling Verloskunde J7-Q ( GeboorteHuis). De behandeling vindt plaats op de behandelkamer op deze afdeling.
Op de afdeling vindt een opnamegesprek plaats met zowel de afdelingsarts als de verpleegkundige die u die dag zal begeleiden.

Ter voorbereiding op de ingreep krijgt u een infuus. Met behulp van dit infuus kunnen we voorafgaand aan de ingreep antibiotica toedienen.

Een half uur voor de ingreep krijgt u een zetpil Indocid. Dit zorgt ervoor dat u tijdens de ingreep zo min mogelijk harde buiken heeft.

Op het tijdstip van de laserbehandeling wordt u naar de behandelkamer gebracht. Het team foetale behandeling is daar aanwezig en bestaat uit de behandelend gynaecoloog die de behandeling uitvoert, de arts foetale geneeskunde die de begeleidende echo maakt en er zijn een of twee verpleegkundigen aanwezig om te assisteren.

Uw partner of een ander vertrouwenspersoon kan tijdens de ingreep gewoon in de behandelkamer zijn en zit bij u aan het hoofdeinde, net als bij het maken van een echo. Er wordt gestart met het maken van een echo. De conditie van de kinderen wordt nogmaals beoordeeld en ook de plek waar geprikt zal worden wordt bepaald.

Ter voorbereiding op de ingreep worden zo veel mogelijk materialen van tevoren klaar gezet. De laatste voorbereidingen treffen we als u op de kamer bent. Pas dan kunnen we alle steriele materialen uitpakken en aansluiten op de laserapparatuur.

De ingreep

Als de ingreep daadwerkelijk gaat starten krijgt u via het infuus Dormicum en Fentanyl toegediend. Deze medicijnen zorgen voor pijnstilling en slaperigheid. De medicatie werkt snel omdat we het direct kunnen toedienen in de bloedbaan. U zult nog wel voelen dat er iets gebeurt, maar de scherpe pijn is weg of is er kortdurend.

Tijdens de ingreep worden opnames gemaakt van de beelden die in de baarmoeder te zien zijn. Deze beelden worden voor u op een USB-stick gezet. Na de behandeling wordt u met bed terug gebracht naar uw kamer. U heeft dan minimaal zes uur bedrust. Het infuus wordt verwijderd.

Een door het LUMC gemaakte film over een laseroperatie kunt u hier zien.

Na de ingreep

De ochtend na de ingreep wordt een echo gemaakt waarna u met ontslag kunt. De volgende controle op de polikliniek voor foetale behandeling zal na ongeveer 7 tot 10 dagen plaatsvinden.

Heeft u vóór die afspraak vragen of klachten, neem dan gerust contact op met ons via 071-526 0900 of mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .